STUDIEPROJEKTER

Jeg har en stor interesse for fleksible boligkoncepter og i at nytænke infrastrukturens funktion.
Det område har jeg fokuseret på meget under mit studium.
Fx har jeg i mine studieprojekter bl.a. arbejdet med udformningen af en dæmning, hvis formål dels er at forebygge oversvømmelser i København, dels give københavnerne nye rekreative rum og naturområder; en beboelig bro med ungdomsboliger i Københavns Sydhavn samt et nyt tilpasningsdygtigt byggeprincip for boliger og erhverv som kan udvides eller reduceres alt efter beboernes behov.