FARUM BYTORV

Bolig- og erhvervsprojekt i Greve
Typologi: boliger + centerudvidelse
Størrelse: 13.500 m²
Bygherre: –

Kontor: ARKITEMA
Projektmedarbejder forår 2018
www.arkitema.com

Skitseoplæg om udvidelsen af Farum Center, samt etablering af boliger og ungdomsboliger
Materialet er under udvikling og må derfor ikke vises endnu.


Leave a Reply