H3 VASBYGADE

Boligprojekt i Sydhaven, Kbh
Typologi: boliger
Størrelse: 3.000 m²
Bygherre: –

Kontor: ARKITEMA
Projektmedarbejder forår 2018
www.arkitema.com

Materialet er stadig under udvikling.

Boligerne på Frederiks Brygge H3 ligger centralt i området og forbinder skalamæssigt og materialemæssigt bebyggelserne på Frederiks Brygge.

Bebyggelsen er samlet ca. 3700 m2 og rummer 30 lejligheder fordelt på 18 2-rums boliger og 12 3-rums boliger. Alle lejligheder er gennemlyste eller beliggende på hjørner og forsynet med niveaufri adgang og altan. Tagene er udformet med fælles væksthuse og store tagterrasser orienterede mod syd, hvor der er udsigt over Pladehallen og vandet. De primære facade- og tagmaterialer er tegl og zink.

Arbejde: Udvikling af volumenstudie, samt boligplaner og facader.


Leave a Reply