PFA KOLLEGIE AMAGER

Boligprojekt på Hedergårdvej, København S
Typologi: kollegieboliger + forskerboliger
Størrelse: 7.500 m²
Bygherre:  –

Kontor: ARKITEMA
Projektmedarbejder efterår 2017
www.arkitema.com

Skitseforslag. Materialet er under udvikling.
Den nye bebyggelsen skal være med til at skabe en levende by, og ligge sig som en del af byens udvikling med et særligt fokus på fællesskab.
Det skal være et sted der skal være med til at gøre hverdagens gøremål lettere, og danne tryghed og ramme for forskellige fællesskaber. Fællesskaber ude i lokalområdet, men også give plads til interessefællesskaber og nabofællesskaber – et sted man kan mødes.
Stedet skal have en åben og aktiv kantzone med studiecafe, vaskeri, ophold og plads til leg.
I stueetagen mod stationen placeres nogle af fælleslokalerne til kollegiet, som skal være med til at skabe en aktiv plads, og opholdzone. Mod syd ude til de grønne araler, placeres daginstitutionen. Her vil der for eksempel være mulighed for daginstitutionen kan låne nogle af kollegiets lokalerne – skabe synagi.

Hvad kendetegner et PFA kollegie?
PFA’s kollegier skal bygges på et fundament af stærke værdier, som flugter med, hvad PFA står for som virksomhed og arbejdsplads.

1. FÆLLESSKAB

Kollegierne skal ikke blot være et sted at bo, men et sted, hvor de studerende kan leve livet i fællesskab med andre studerende. Arkitekturen skal derfor understøtte samvær og daglige sociale aktiviteter, som de studerende kan engagere sig i. Kollegierne skal ligeledes bidrage til fællesskabet i lokalområdet og til at skabe et aktivt byliv.

2. STÆRKT LÆRINGSMILJØ

En vigtig del af fællesskabet er – udover den personlige og sociale udvikling – den faglige udvikling. PFA-kollegierne skal understøtte, at de studerende får et stærkt fælles læringsmiljø, hvor der er rum for inspiration, fordybelse og samarbejde både blandt beboerne indbyrdes, men også med andre medstuderende.

3. BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed skal være en central del af PFA’s kollegier. Ansvar for miljø, energieffektivisering og ressourcebevidsthed skal være gennemgående i byggeriet og en vigtig del af kollegiets profi l og forventninger til beboerne.


Leave a Reply