GRANSKOVEN

Boligprojekt in Granskoven, Glostrup
Typologi: boliger, erhverv
Størrelse: 19.200 m²
Bygherre:  –

Kontor: ARKITEMA
Projektmedarbejder forår 2018
www.arkitema.com

Materialet er under udvikling og må derfor desvœrre ikke vises fuldt ud.


Leave a Reply