TRIN

Efterår 2010
Formgivning
Peter Behrens School of Architecture
Gruppearbejde med Anna Götte, Susanne Priebs og Nils Dattenberger

Varsel og sans.
Forstyrrelsen af vaner.

“Ein Mensch, der all seiner Sinne mächtig ist, nimmt die Architektur in erster Linie visuell und durch das Gefühl für die Bewegung seiner Körperteile wahr.”
“A person, that is in control of his senses, primarily notices architecture visual and by feeling his body movements.”
Citat: Pierre von Meiss

En trappe er et konstruktions og design element indenfor arkitekturen.
Den rigtige balance mellem bredden og højden af trinene muliggør en komfortabel anvendelse af trappen. Når disse dimensioner forandres, forandres den sædvanlige trappebestigning til en bevidst bevægelse og kroppens bevægelsemekanismen vil i stigende grad blive aktiveret.
I denne studie er trinene og hældningen af Arkitektskolens hovedtrappe blevet forandret. Et indgreb som afbryder rutinen og får dig til at sanse de enkelte trin hver for sig og på en ny måde. Daglige og ubevidste hændelser bliver trukket ind i bevidstheden igennem krop og følelse og trappen bliver til en tilgængelig skulptur.

 

 

 

 

 


Leave a Reply